کرایه غذا برای استوری اینستاگرام!

شاید باورش کمی دشوار باشد که امروز حکومت فضای مجازی کار را به جایی رسانده که برخی برای استوری‌های اینستاگرامی خودشان از رستوران‌ها غذا کرایه می‌کنند.


عابدی، خبرنگار مهر: در رستورانی منتظر دریافت مقداری حلیم برای افطار بودیم که تلفن رستوران زنگ خورد و یک خانم در پشت تلفن سفارش عکس خوراک کوبیده و کتلت را داد!

 

مالک رستوران گفت این خانم هفته یکی دو بار چنین کاری را می‌کند