▪ موارد مصرف
کاهش موی صورت زاید
مکانیسم اثر
▪ سرعت رشد مو را به تاخیر انداخته و باعث کاهش رشد موی زاید می شود، هم چنین می تواند باعث ظریف و روشن شدن مو نیز گردد.
▪ مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. ممکن است باعث مهار ارنیتین دکربوکسیلاز که ساخت پلی آمین های داخل سلولی را کاتالیز میکند، شود. این پلی آمین ها برای تقسیم سلولی و تمایز ضروری هستند. مهار تقسیم سلولی و تمایز باعث کاهش سرعت رشد مو می شود.
فارماکوکینتیک
▪ جذب: جذب پوستی کمتر از ۱ %
▪ توزیع: اینکه افلورنتین از جفت عبور کرده یا وارد شیر می شود مشخص نشده است.
▪ متابولیسم: هیچ شواهدی از متابولیزه شده افلورنتین وجود ندارد.
▪ دفع: بصورت داروی تغییر نیافته از ادرار دفع می شود.
▪ نیمه عمر: در حالت پایدار حدودا ۸ ساعت می باشد.
موارد منع مصرف
هشدارها
▪ حساسیت شدید به افلورنتین یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
▪ در صورت بروز واکنش های ازدیاد حساسیتی دارو قطع شود.
▪ در صورت استعمال روی پوست آسیب دیده ممکن است باعث ایجاد سوزش شود. در افراد حساس یا افرادی که بیش از دوز درمانی از این دارو را استفاده کنند باعث حساسیت پوستی می شود.
▪ ایمنی و اثربخشی در کودکان کمتر از ۱۲ سال اثبات نشده است.

عوارض جانبی
▪ سوزش، مورمور شدن، قرمزی، راش
تداخل دارویی
▪ تداخل خاصی گزارش نشده است.
نکات قابل توصیه
▪ افلورنتین رشد سلولی را به تاخیر می اندازد و ماده زداینده مو نیست، لذا بایستی از روش های زدودن مو در صورت نیاز استفاده نمود.
▪ بهبودی طی ۸-۴ هفته رخ می دهد، با این وجود ۸ هفته بعد از اتمام درمان ممکن است حالات قبلی برگردد.

▪ مقدار مصرف
▪ اشکال دارویی

کرم سورین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی