کپسول تامیفلو عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
ضد ویروس(مهارکننده نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا).
الف- درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه
ب- درمان انفلوآنزا در کودکان ۱ساله و بیشتر
▪ مکانیسم اثر
دارو سبب مهار آنزیم نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا شده و احتمالا از طریق تداخل در تجمع و ریلیز پارتیکل های ویروس سبب مهار رپلیکاسیون ویروس می شود.
▪ فارماکوکینتیک
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
سرگیجه، سردرد، خستگی، بی خوابی، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه، برونشیت

▪ تداخل دارویی
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
الف- درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه: ۷۵mg از راه خوراکی ۲بار در روز برای ۵ روز(شروع درمان در خلال ۲ روز اول شروع علائم باشد).
ب- درمان انفلوآنزا در کودکان ۱ساله و بیشتر:
کودکان با وزن بیشتر از ۴۰kg: 75mg از راه خوراکی ۲بار در روز
کودکان با وزن ۲۳-۴۰kg: 60mg از راه خوراکی ۲بار در روز
کودکان با وزن ۱۵-۲۳kg: 45mg از راه خوراکی ۲بار در روز
کودکان با وزن کمتر از ۱۵kg: 30mg از راه خوراکی ۲بار در روز
▪ اشکال دارویی

کپسول تامیفلو عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی