کپسول فورموترول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف فورمترول
فورموترول یک سمپاتومیمتیک با فعالیت مستقیم و فعالیت غالب تحریک بتا-آدرنوستپور می باشد که برای گیرنده های بتا۲ اختصاصی است (یک آگونسیت بتا-۲ می باشد) و خصوصیاتی مشابه با سالبوتامول دارد ولی همانند سالمترول دوره فعالیت طولانی تا ۱۲ ساعت دارد و بنابراین جهت فرونشاندن علائم حملات حاد برونکواسپاسم مناسب نمی باشد و در مواقعی استفاده می شود که جهت درمان انسدادهای برگشت پذیر راههای هوایی به یک آگونسیت بتا-۲ با دوره فعالیت طولانی نیاز باشد همانند درمان آسم مزمن و یا در بیماران مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه. فورمترول به صورت فومارات تجویز می شود. دوز معمولی بالغین و بچه های ۵ ساله و بالاتر ۱۲ میکروگرم فومارات فورمترول ۲ بار در روز است که به صورت استنشاق از کپسولهای استنشاقی می باشد و در صورت لزوم در بیماری های شدید دوز آن تا ۲۴ میکروگرم، ۲ بار در روز افزایش می- یابد. دوزهای معمول فرم پودر خشک استنشاقی ۶ یا ۱۲ میکروگرم یک بار یا دو بار در روز است و در صورت نیاز در بیماری های شدید دوز آن به ۲۴ میکروگرم، ۲ بار در روز در بالغین و ۱۲ میکروگرم، ۲ بار در روز در بچه های ۶ ساله و بزرگتر افزایش می یابد. دوزهای مشابه در مورد فرم اسپری به کار می رود در صورت عدم کفایت اینها،درمان باید دوباره ارزیابی گردد. در انگلستان بعضی فراورده ها مجوز استفاده جهت فرونشاندن کوتاه مدت علائم دریافت کرده اند اما این نوع کاربردها بر خلاف راهنمایی های رایج درمان آسم می باشد. دوزهای ۸۰ میکروگرمی خوراکی ۲ بار در روز تجویز می شوند.
فارماکوکینتیک فورمترول
فارماکوکینتیک: فورموترول استشاقی به راحتی جذب می شود و عمدتاً توسط گلوکورونیداسیون و o- دمتیلاسیون متابولیزه می شود و حدود ۱۰% دارو به صورت تغییر نکرده دفع می شود. نیمه عمر حذف نهایی آن بعد از استشاق حدود ۸ ساعت تخمین زده شده است.

عوارض جانبی فورمترول
همانند آنچه در مورد سالبوتامول گفته شد. استنشاق فورموترول ممکن است با برونکواسپاسم پارادوکس مرتبط باشد و دوزهای بالای آن با افزایش در شدت یافتن آسم مرتبط است. آگونسیت های بتا ۲ با فعالیت دراز مدت مثل فورموترول جهت درمان برونکواسپاسم حاد موثر نیستند. در مواردی آزردگی ملتحمه و ادم پلک گزارش شده است.

تداخلات دارویی فورمترول
همانند آنچه در مورد سالبوتامول گفته شد.

کپسول فورموترول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی