کپسول لوموتسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
لوموستین در درمان تومورهای مغزی، دستگاه گوارش، ریه، کلیه، پستان، مولتیپل میولوما و ملانومای بدخیم به کار می رود.
▪ مکانیسم اثر
لوموستین از دسته داروهای آلیکه کننده است و به همراه متابولیت هایش با مهار واکنش های آنزیمی،ساختDNA را نیز مهار میکند.
▪ فارماکوکینتیک
جذب خوراکی لوموستین خوب و سریع بوده و از سد خونی – مغزی نیز عبور میکند. متابولیسم آن کبدی و سریع است و به متابولیت های فعال تبدیل می شود . دفع آن کلیوی است. لوموستین چرخه روده ای – کبدی نیز دارد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
تضعیف سیستم ایمنی، کاهش سلول های خونی و عفونت از عوارض شایع این دارو است

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ درمان با لوموستین را باید تنها در صورت موثر بودن ادامه داد. اگر پس از ۲-۱ دوره درمان پاسخی به دست نیامد احتمال موثر بودن دارو بسیار کم است.
▪ گاهی اوقات واکنش های مقاومت متقاطع بین کارموستین و لوموستین دیده شده است.
▪ تجویز داروهای ضد استفراغ پیش از مصرف دارو و همچنین مصرف دارو در حالت ناشتا، در بعضی موارد از شدت و دفعات تهوع و استفراغ می کاهد.
▪ به علت اثرات تجمعی و دیر رس کاهش فعالیت مغز استخوان ناشی از لوموستین، دارو نباید با فواصل کمتر از شش هفته تجویز گردد.
مقدار مصرف
مقدارmg/m²۱۳۰-۱۰۰ به صورت مقدار واحد مصرف می شود که هر شش هفته یک بار می توان آن را تکرار نمود. وقتی با سایر داروها به صورت ترکیبی مصرف می شود مقدار مصرف کاهش می یابد. در بیمارانی که مبتلا به کاهش فعالیت مغز استخوان هستند مقدار mg/m²۱۰۰ به صورت مقدار واحد مصرف می شود که هر شش هفته یک بار تکرار می شود.
▪ اشکال دارویی
Capsule :40mg

کپسول لوموتسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی