کپسول ناتولان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
پروکاربازین در درمان بیماری هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی و تومورهای مغزی و کارسینوم های با منشاءنایژه ای، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل و پلی سیتمی ورا مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
این دارو در چرخه سلولی به طور اختصاصی و در فاز S تقسیم سلولی عمل میکند و به نظر می رسد که ساخت DNA، RNA و پروتئین را مهار میکند.
▪ فارماکوکینتیک
این دارو تقریباً به طور کامل از مجرای گوارشی جذب می شود و از سد خونی – مغزی عبور میکند. متابولیسم آن کبدی است و به متابولیت های فعال تبدیل می شود. دفع این دارو از راه کلیه ( به میزان ۷۰ در صد ) و ریه صورت می گیرد.
▪ موارد منع مصرف
پروکاربازین در عیب شدید کار کبد، فئوکروموسیتوم، عیب شدید کار کلیه،بیماری های قلبی – عروقی یا بی کفایتی عروق کرونر و آریتمی قلبی یا بیماری های پیشرفته عروقی مغز نباید مصرف شود.
▪ هشدارها

عوارض جانبی
کم خونی، تحریک CNS، تضعیف سیستم ایمنی، عفونت، کاهش پلاکت های خون، کم خونی همولیتیک، وقفه در قاعدگی و پنومونی از عوارض جانبی شایع پروکاربازین هستند.

▪ تداخل دارویی
پروکاربازین با داروهای زیر ایجاد تداخل میکند : داروهای آنتی کلینرژیک، آنتی هیستامین ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، داروهای ضد دیابت خوراکی یا انسولین، کافئین، کاربامازپین، مهار کننده های MAO، داروهای مضعف CNS، دکسترومتورفان، دوکساپرام، فلوکستین، گوانتیدین، لوودوپا، مپریدین و ترکیبات مشابه، متیل دوپا و متیل فنیدات.
نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
بزرگسالان : در لنفومای هوچکینی ابتدا mg/kg/day4-2 به صورت مقدار مصرف واحد یا منقسم برای هفته اول، سپس mg/kg/day4-2 تا ایجاد حداکثر پاسخ یا بروز لوکوپنی و ترومبوسیتوپنی مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg/day2-1 است.
کودکان : در انفومای هوچکینی ابتدا mg/day50 به صورت خوراکی برای هفته اول سپس mg/m²/day 100 در روز تاایجاد حداکثر پاسخ یا بروز لکوپنی و ترومبوسیتوپنی مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg50 است .
▪ اشکال دارویی
Capsule : 50mg

کپسول ناتولان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی