آبگوشت بهترین غذا برای داشتن پوستی شفاف و شاداب

غذاهایی از قبیل آبگوشت بسیار در شفافیت پوست موثر است.
به افراد توصیه می‌شود گوشت را با نخود در هم آمیخته و به مقدار اندک سه الی چهار بار در هفته مصرف کنند و با افزودن برنج و زیره می‌توان از بروز نفخ پس از مصرف آبگوشت جلوگیری نمود.

آبگوشت بهترین غذا برای داشتن پوستی شفاف و شاداب