آسان ترین خوراکی برای آب کردن چربی شکم

چاقی شکمی خطرناک ترین نوع چاقی است زیرا خطر بیماری های مزمن از جمله پرفشاری خون، دیابت و بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

مصرف فلفل قرمز باعث کاهش چربی در ناحیه شکم می شود.
نوعی ترکیب طبیعی موجود در فلفل قرمز به میزان قابل توجهی چربی های ذخیره شده در شکم را کاهش می دهد.
به عقیده محققان این ترکیب ارزشمند کاپسایسین نام داشته و نقش موثری در رفع چاقی شکمی ایفا میکند.
همچنین مشخص شد که; کاپسایسین موجب کاهش کلسترول خون و کاهش شدت سیگنال های درد در بدن می شود. این ماده خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و سلول های بدن را در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت میکند و از خاصیت ضد باکتریایی نیز برخوردار است.

آسان ترین خوراکی برای آب کردن چربی شکم