آموزش درست کردن خوشبو کننده خانه با مواد طبیعی

روش آماده کردن خوشبو کننده منزل

نرم کننده را داخل ظرف مورد نظر بریزید و بعد ۳فنجآن آب گرم جوش شیرین را به آن بیافزایید و در پوش روی آن قرار دهید و تکان دهید و در منزل اسپری کنید .
▪ مواد اولیه
۳ قاشق غذاخوری نرم کننده
یک قوطی اسپری خالی برای پخش کردن رایحه
۳فنجان آب گرم
یک قاشق غذاخوری جوش شیرین

همچنین می توانید از این خوشبو کننده ها برای لباس استفاده کنید:

▪ برای مبارزه بابوی غذاها میتوانید از یک لیوان سرکه استفاده کنید تا بوها را جذب کند.
▪ مقداری لیمو با میخک داخل فر قرار دهید تا بوی مطبوع سراسر منزل پخش شود.
▪ برای بوی کپک میتوانید پرتقال را سوراخ و با میخک داخل قفسه ها قرار دهید.
▪ می توانید گیاه اکالیپتوس را بجوشانید و در فضای منزل قرار دهید.
▪ می توانید در مقداری آب در حال جوش روغن بریزید تا بوی مطبوع در فضا پخش شود.

آموزش درست کردن خوشبو کننده خانه با مواد طبیعی