آیا می دانید دیگران از عادت های شما شخصیت شما را می شناسند

▪ سبک پیاده روی و شخصیت شناسی:
پتی وود(متخصص زبان بدن )می گوید:که میتوان با استفاده از مدل راه رفتن آدمها به شخصیت درونی آنها پی برد.
برای مثال کسانی که سینه خود را جلو می دهد و سر را رو به بالا نگاه می دارند ،دارای اعتماد به نفس بالایی هستند یا کسانی که موقع راه رفتن وزن خود را به سمت جلو می اندازند و به روبه رو زل میزنند و خیره می شوند ،آدمهای بلندپرواز و متفکری می باشند (در حالی که مردم ممکن است این رفتار را سرد و غیر قابل قبول تحمل بدانند.)
افرادی که هنگام راه رفتن سر به زیر دارند افرادی خجالتی و درونگرا به نظر میرسند.
مردمی که هنگام قدم زدن همه چیز را با چشم های خود از نظر می گذرانند و اسکن میکنند ،افرادی خوش مشرب و اجتماعی هستند.
▪ شخیت شناسی از روی سبک ایمیل زدن:
به گفته برخی از روانشناسان ،سبک ایمیل زدن شما می تواند چند مورد در شخصیت شما را نشان دهد ،برای مثال عدم وجود خطا و اشتباهات دستوری ، تمایل به وجدان و کمال گرایی واحتمالا وسواس را نشان میدهد.
ایمیل های طولانی نشان دهنده ماهیت پرانرژی افراد هستند ،همچنین ممکن است شخصیت نیازمند آنها را نشان دهد .عده ای با استفاده از کلمات زیرکانه ،هوش سرشار خود را نشان میدهند.
▪ وقت شناسی نمایانگر شخصیت شما است:
آیا شده است که تا به حال به دلیل دیر رسیدن به جلسه کاری خود، آنرا کنسل کنید و یا در چهارچوب در به نفس نفس زدن بیفتید.
اگر عادت دیرکردن داشته باشید دیگران شما را غیر قابل اعتماد می دانند.
در همین حال مردمی که همیشه خیلی زود می رسند ،ممکن است کمی بی روحیه باشند.
در نهایت کسانی که به موقع می رسند (نه زود و نه خیلی دیر )ویژگی هایی مثل :سازگاری ،وجدان و اعتماد به نفسدارند.
▪ چگونه غذا خوردن (سبک غذا خوردن):
ژولیت کارشناس رفتاری در لس آنجلس و بنیانگذار شرکت تحقیقاتی موادغذایی food- ology ادعا میکند آداب غذا خوردن با ویژگیهای شخصیتی مرتبط است.
ژولیت می گوید :عادت های مرتبط با غذا خوردن در واقع می تواند جنبه های شخصیتی و گرایش های فردی را نشان دهد .کسانی که آهسته غذا میخورند ،معمولا افرادی هستند که دوست دارند که بر روی همه چیز کنترل داشته باشند و در عین حال نشان دهنده اعتماد به نفس و سرزندگی آنها می باشد. مردمی که خیلی تند تندغذا میخورند و لقمه های درشت برمی دارند ،افرادی هستند که تمایل به بلندپروازی دارند ،هدف گرا هستند اما بی تاب
و همچنین می افزاید(( ،سرعتی که با آن غذا میخورید ،سرعتی است که در زندگی دارید و از آن لذت می برید.))
کسانی که به غذا ناخنک میزنند ، نشان دهنده ناسازگاری این افراد در دوران کودکی آنها می باشد.
و کسانی که تمایل خاصی برای استفاده از غذاهای جدید ندارند ،دارای ویژگی هایی مانند اضطراب ،رنجوری و حساس بودن ،هستند.
▪ سبک دست خط شما:
گرافالوژی ،تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیکی و الگوهای دست خط می باشد .
بعضی از روانشناسان معتقدند که این تجزیه و تحلیل ،یک اندازه گیری معتبر از شخصیت را ارائه میدهند .
آنها ادعا میکنند که نوشتن یک فرد می تواند تا ۵۰۰۰ ویژگی را نشان دهد.
فقط چند مورد در اینجا گنجانده می شود:
اندازه حروف و کلمات :حروف بزرگ به این معناست که شما میخواهید همه چیز را احساس کنید و بفهمید.
حروف کوچک تر :نشانگر متمرکز بودن و شخصیت درونی شما می باشد.
اتصال نامه ها و متون :اگر نامه ها و نوشته های شما متصل هستند شما فردی منطقی هستید و در تصمیم گیری محتاطانه عمل میکنید.
و اما نامه هایی که اتصال ندارند و فاصله بیشتری دارند ،یک طبیعت هوشمند و شهودی را نشان می دهند.

آیا می دانید دیگران از عادت های شما شخصیت شما را می شناسند