برای داشتن خواب راحت شبانه به پهلوی چپ بخوابید یا راست

حالت خوابیدن شما به پهلو، به پشت یا روی شکم می تواند تاثیر مستقیم بر روی سلامتتان بگذارد.

▪ برای اینکه کابوس نبینید روی سمت چپ بدن تان نخوابید
برای سالم بودن در روز کافی نیست که فقط در شب بخوابیم. حالت مناسب برای خواب نیز بسیار مهم است. و به نظر می آید که خوابیدن بر روی پهلوی راست به احتمال حالتیست که بدنمان را سالم تر نگه می دارد.اگر شما این عادت را هنوز کسب نکرده اید پس فواید و تکنیک های به دست آوری این روش خوابیدن را یاد بگیرید.
▪ اگر عادت دارید روی یک طرف بدنتان بخوابید، احتمال اینکه خواب بد ببینید بیشتر است
بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۰۴ که اخیراً دوباره مورد توجه قرار گرفته، افرادی که روی سمت چپ بدنشان می خوابند بیش از کسانی که روی پهلوی راستشان می خوابند، دچار کابوس می شوند.
قبل از اینکه عادات خوابیدن تان را تغییر دهید، توجه داشته باشید که این تحقیق تنها با حضور جمعاً ۶۳ نفر انجام شده است. ۴۱ نفر از آنها روی پهلوی راستشان می خوابیدند و ۲۲ نفر روی پهلوی چپ . حدود ۴۱ درصد از کسانی که روی پهلوی چپ می خوابیدند گزارش کرده بودند که دچار کابوس شده اند، و در مقابل از میان کسانی که روی پهلوی راست می خوابیدند، تنها ۱۵ درصد چنین گزارشی داشتند.
▪ چاره چیست؟
اگر زیاد دچار کابوس می شوید، اقداماتی هست که می توانید برای مقابله با این موضوع انجام دهید. از جمله اینکه پیش از خوابیدن به خود یادآوری کنید که کنترل رویایتان را در اختیار دارید و می توانید پایان آن را تغییر دهید. همچنین نوشتن از کابوسی که دیده اید و صحبت پیرامون آن با یک متخصص، می تواند به فهمیدن اینکه چرا مغزتان شبها چنین کابوسهایی تولید می کند کمک کند.

برای داشتن خواب راحت شبانه به پهلوی چپ بخوابید یا راست