راهکارهایی برای قطع سریع خونریزی از بینی

▪ حتما به این نکته دقت کنید که در هنگام خون دماغ شدن سر خود را به سمت عقب خم نکنید و یا دراز نکشید. این کار می تواند باعث ورود خون به ریه شما بشود.
▪ از انگشت شصت خود و انگشت اشاره خود استفاده کنید و به آرامی قسمت نرم بینی خود را کیپ کنید و ببندید. بینی از دو قسمت یکی قسمت استخوانی و سخت و یک قسمت نرم تشکیل شده که خونریزی بینی اکثرا مربوط به قسمت نرم می باشد. در این مرحله باید تنها از دهان خود نفس بکشید.
▪ از کمپرس یخ استفاده کنید و آن را بر روی بینی و گونه خود بگذارید. سرما می تواند مویرگ های خونی را تنگ کند و از خونریزی بیشتر جلوگیری کند.
▪ برای ۱۰ دقیقه بینی را کیپ نگه دارید. سعی کنید این کار را انجام دهید. از روی ساعت ۱۰ دقیقه این کار را انجام دهید. بعد از چند دقیقه از شروع این کار، زیر چشمی نگاه کنید و ببینید خونریزی بند آمده یا نه.
اکثر خون دماغ ها پس از ۱۰ الی ۲۰ دقیقه بند می آیند. بنابراین اگر در ۱۰ دقیقه خونریزی بند نیامد ۱۰ دقیقه دیگر این کار را تکرار کنید.
▪ یک لایه نازک ژل ضد عفونی کننده بینی (حاوی نمک) در بینی خود قرار دهید پس از اینکه خونریزی بند آمد تا ۱۲ ساعت در بینی خود ندمید و یا چیز دیگری در داخل بینی خود قرار ندهید.پس از متوقف شدن خونریزی بینی، برای چند ساعت استراحت کنید.

راهکارهایی برای قطع سریع خونریزی از بینی