شب کنکور چی بخوریم که کمتر استرس داشته باشم

بیشتر داوطلبان شب ها به خوردن قهوه و چای روی می آورند تا مدت زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند این روش اشتباهی است بهتر است که شب ها قبل از نیمه شب ساعت ۱۲ داوطلبان استراحت را آغاز کنند و صبح ها زودتر از خواب برخیزند، البته خوردن بیش از حد قهوه و چای در شب برای داوطلبان مشکل افزایش تپش قلب را ایجاد میکند.
بهتر است شب ها با خوردن کاهو و ریحان خواب آرامی را داشته باشند، همچنین خوردن دوغ و ماست و یا نصف لیوان شیر به همراه ۲ عدد خرما می تواند خواب خوبی را تجربه کنند.
به داوطلبان کنکور توصیه می شود که در صبح قهوه و چای بنوشند تا تمرکز آنها بیشتر شود.

شب کنکور چی بخوریم که کمتر استرس داشته باشم