عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی کپسول سیمبالتا
موارد مصرف
داروی دولوکستین از دسته داروهای ضد افسردگی است که در موارد ذیل کاربرد دارد:
– افسردگی های حاد و مقاوم به سایر داروها
-درمان اضطراب عمومی(GAD)
-کنترل دردهای سطحی عصبی دیابتیک(DPNP)
-کنترل فیبرومیالژیا(FM)
-کنترل دردهای مزمن عضلات اسکلتی(کمر درد مزمن – استئوآرتریت)
مکانیسم اثر
مهار کننده قوی بازجذب سرتونین – نوراپی نفرین است و مهار کننده ضعیف باز جذب دوپامین است
فارماکوکینتیک
بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسمایی ۶ ساعت پس از مصرف خوراکی با معده خالی و ۱۰ ساعت با معده پر
غذا در معده جذب دارو را کم میکند.
پروتئین باندینگ بیش از ۹۰ درصد است
متابولیسم عمدتا کبدی توسط آنزیم های: CYP1A2 و CYP2D6
نیمه عمر پلاسمایی ۱۲ ساعت
دفع دارو تقریبا ۷۰ درصد از راه ادرار و ۲۰ درصد مدفوع
موارد منع مصرف
هشدارها
مصرف در بارداری گروه C
مصرف در شیردهی بعلت ورود دارو در شیر ممنوع است.
مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدان (MAOI) و یا با فاصله کمتر از ۲ هفته با این داروها ممنوع است.
مصرف دولوکستین در بیماران کنترل نشده گلوکوم با زاویه بسته ممنوع است.(narrow-anggle glucoma)
َِّFDA مصرف این دارو را در اطفال مجاز نمی داند.
FDA مصرف این دارو را در بیماران دوقطبی مجاز نمی داند.
عوارض جانبی
سردرد، حالت بین خواب و بیداری(somnolence) ، خستگی مفرط
تهوع، خشکی دهان
تپش قلب
ّبی خوابی، بی قراری، اضطراب، خواب پریشان
تداخل دارویی
از آن جایی که متابولیسم این دارو عمدتا کبدی است با سایر داروهایی که متابولیسم کبدی دارند تداخل دارد.
با داروهای مهارکننده منوآمینواکسیدانت تداخل دارد.
اثر این داروها را افزایش می دهد: آسپرین – متوکلوپرامید – آگونیست های آلفا و بتا – تاموکسی فن – ضد افسردگی های ۳ حلقه ای
دولوکستین اثر این داروها را کاهش می دهد: آگونیست های آلفا ۲ – کدئین –
اثر دولوکستین با این داروها کاهش میابد: محرک های آنزیم CYP1A2 ، سیپروترون استات ، پگ اینترفرون آلفا ۲ بی

عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی کپسول سیمبالتا