قرص لامیودین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
لامی وودین، معمولا همراه با سایر داروهای ضد رتروویروس ، برای درمان عفونت ناشی از ویروس HIV مصرف می شود. این دارو در درمان هپاتیتB مزمن نیز مصرف می گردد.
▪ مکانیسم اثر
این داروها مهار کننده آنزیم نو کلوزئید ریورس ترانس کریپتاز و از نظر ساختمانی شبیه سیتوزین می باشد و مانع تکثیر رتروویروس ها (شامل ویروس HIV ) است.
▪ فارماکوکینتیک
لامی وودین از راه خوراکی به سرعت جذب می شود و اوج غلظت سرمی آن یک ساعت پس از مصرف حاصل می گردد . این دارو از سد خونی – مغزی عبور میکند . دارو در داخل سلول به متابولیت فعال تری فسفات تبدیل می شود . متابولیسم کبدی این دارو نا چیز است و دارو عمدتاً به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می گردد. نیمه عمر دفع دارو ۵-۷ ساعت است .
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
مصرف این دارو در موارد زیر باید قطع شود :
▪ بروز درد های شکمی، تهوع و استفراغ ( باید احتمال بروز پانکراتیت رد شود ) ، افزایش غلظت سرمی آمینوترانسفراز، هپاتومگالی پیشرونده، لاکتیک اسیدوز متابولیک یا با منشاء ناشناخته .
▪ در صورت ابتلای بیمار به هپاتومگالی یا سا یر بیماری های کبدی یا بیماران در معرض خطر ابتلا به بیماری های کبدی و نیز در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
▪ قبل از شروع درمان هپاتیت B با این دارو، احتمال وجود عفونت HIV باید رد شود، زیرا مقادیر مصرف لامی وود ین برای درمان هپاتیت B کمتر است و ممکن است موجب بروز مقاومت ویروس HIV نسبت به دارو شود.

عوارض جانبی
درد های شکمی، تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، تب، بثورات جلدی، بیحالی، بی خوابی، سرفه، درد استخوانی عضلانی و نوروپاتی محیطی از عوارض شایع این دارو هستند. پانکراتیت از عوارض نادر این دارو است. لاکتیک اسیدوز نیز با مصرف این دارو گزارش شده است .

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با تری متو پریم ( موجود در کوتریموکسازول ) به دلیل رقابت در دفع کلیوی باعث افزایش غلظت سرمی دارو می شود. مصرف همزمان لامی وود ین و زید وود ین ممکن است موجب بروز کم خونی شدید شود.
نکات قابل توصیه
▪ از مصرف همزمان سایر دارو ها با این دارو بدون دستور پزشک باید خوداری کرد .
▪ دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان: در درمان عفونت HIV ، همراه با سایر دارو های ضد رتروویروس، مقدار ۱۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت مصرف می شود. در درمان هپاتیت B مزمن در بزرگسالان با سن ۱۶ سال و بالا تر، ۱۰۰ میلی گرم در روز مصرف می شود.در صورتی که هپاتیت B مزمن با عفونت HIV همراه باشد، بیمار باید مقدار مصرف لازم برای درمان عفونت HIV را مصرف کند.
کود کان : این دارو در درمان عفونت HIV در کودکان با سن ۳ ماه تا ۱۲ سال به مقدار ۴mg/kg هر ۱۲ ساعت ( حداکثر تا ۳۰۰mg / day ) مصرف می شود.
▪ اشکال دارویی
Film Coated Tablet :100mg
Film Coated Tablet : 150 mg
Oral Solution : 10mg/ml

قرص لامیودین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی