قرض تریازولام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف تریازولام
بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی کاربرد دارد.
▪ فارماکوکینتیک تریازولام
این دارو بسرعت و تقریباً بطور کامل از طریق دستگاه گوارش جذب شده، حداکثر سطح پلاسمائی آن تا ۲ ساعت بعد از تجویز خوراکی داروست. نیمه عمر حذفی آن بین ۵/۵-۵/۱ ساعت است. ۸۹% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. هیدروکسیلاسیون آن در کبد از طریق ایزوآنزیم سیتوکروم P450 (CYP3A4) انجام می شود. عمدتاً بشکل متابولیتهای کونژوگه از طریق ادرار دفع می شود و مقادیر ناچیزی از آن بصورت تغییر نیافته در ادرار موجود است.
▪ منع مصرف تریازولام
مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی تریازولام
همانند دیازپام است.

▪ تداخلات دارویی تریازولام
همانند دیازپام است.
▪ هشدار ها تریازولام
همانند دیازپام است.

قرض تریازولام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی