ویال گاما ایمونکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
این دارو برای کاهش احتمال بروز و شدت عفونت های همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن و درمان پوکی استخوان شدید و بدخیم (برای تاخیر در زمان پیشرفت بیماری) مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
اینترفرون gamma-lb دارای یک زنجیره پپتیدی با ۱۴۰ اسید آمینه می باشد. اینترفرون ها گروهی ازپروتئین ها یا گلیکوپروتئین های طبیعی هستند که توسط سلول های اوکاریوت و در پاسخ به عفونت های ویروسی یا سایر محرک های بیولوژیک تولید می شوند. اگرچه اینترفرون ها دارای خواص مشترکی می باشند، ولی اینترفرون-گاما دارای اثرات فعال کنندگی فاگوسیت ها(مثل تولید متابولیت های اکسیژن در داخل فاگوسیت ها) می باشد. تحقیقات نشان می دهد که اینترفرون-گاما باعث افزایش متابولیسم اکسیداتیو ماکروفاژهای بافتی ، افزایش سایتوتوکسیستی وابسته به پادتن و فعالیت سلول های کشنده طبیعی می شود. بر خلاف اینترلوکین ۴، اینترفرون-گاما سطحIgE و تولید کلاژن را کاهش می دهد. این فرآورده همچنین سطح سرمی اینترلوکین ۲، ترشح H2O2 توسط منوسیت ها و نسبت سلول های T4 به سلول های T8 را افزایش می دهد.
▪ فارماکوکینتیک
نیمه عمر این فرآورده ۳۸ دقیقه، ۹/۲ ساعت و ۹/۵ ساعت به ترتیب برای تزریق داخل وریدی، داخل عضلانی و زیر جلدی می باشد. زمان لازم برای رسیدن به حداکثر غلظت با تزریق زیرجلدی و داخل عضلانی به ترتیب برابر ۷ و ۴ ساعت است.
▪ موارد منع مصرف
در صورت حساسیت مفرط به اینترفرون گاما، محصولات باکتریE.coliیا هر یک از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.
هشدارها
▪ هنگام مصرف برای بیماران مبتلا به تشنج یا اختلالات CNS و بیماران قلبی و بیماران مبتلا به ضعف مغز استخوان، مالتیپل اسکلروزیس، لوپوس اریتماتوز سیستمیک احتیاط لازم به عمل آید.
▪ در صورت بروز واکنش حاد حساسیتی، مصرف دارو فوراً باید قطع و از روشهای درمانی مناسب استفاده شود.

عوارض جانبی
کاهش تعداد گلبولهای سفید، تب، جوشهای پوستی، سردرد، سندرم شبه آنفلوآنزا، اسهال، تهوع، استفراغ، ناراحتی های قلبی و عصبی و واکنشهای موضعی در محل تزریق از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان و پرتودرمانی باعث کاهش شدید فعالیت مغز استخوان می شود.
نکات قابل توصیه
▪ انجام آزمایشات ذیل قبل از درمان و با فواصل ۳ ماهه در حین درمان بیماران مبتلا به گرانولوماتوز توصیه می شود: آزمایشات خون شناسی(شمارش کامل سلول های خونی، شمارش تمایزی و پلاکت ها) و آزمایشات بیوشیمیایی(آزمایشات مربوط به فعالیت کبد و کلیه) و آزمایش ادرار.
▪ بهترین محل تزریق زیرجلدی در عضله دلتوئید یا ران می باشد.
▪ ویال فرآورده یک بار مصرف بوده، لذا مقدار استفاده نشده را باید دور انداخت.
▪ تمام اوقات این فرآورده باید در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری ولی از انجماد آن جلوگیری کرد. از بهم زدن شدید فرآورده باید خودداری شود. اگر فرآورده بیش از ۱۲ ساعت در حرارت اتاق قرار گرفت، باید آن را دور ریخت.
مقدار مصرف
برای بیمارانی که بدن آنها بیشتر از m²۰/۵ می باشد،mcg/m² ۵۰ (million U/m²) و برای بیمارانی که بدن آنها معادل یا کمتر از m² ۰/۵ می باشد، mcg/kg1/5 سه بار در هفته باید زیرجلدی تزریق کرد(به طور مثال دوشنبه،چهارشنبه و جمعه). تجویز مقدار بیشتر توصیه نمی شود. اگر واکنشهای بیشتر ظاهر شد، باید مقدار مصرف را (تا نصف مقدار فوق) کاهش داد یا تا از بین رفتن این واکنشها باید مصرف را قطع نمود.
▪ اشکال دارویی
Injection:100 mcg(3 million units)in single-use vials

ویال گاما ایمونکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی