پودر قابل تزریق اریولان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
ملفالان در درمان کارسینومای تخمدان، پستان، بیضه و مولتیپل میولوما مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
ملفان داروی آلیکه کننده است و در چرخه سلولی عمدتاً باعث ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و RNA و مهار ساخت پروتئین می شود. همچنین تا حدی دارای فعالیت کاهنده ایمنی نیز می باشد.
▪ فارماکوکینتیک
جذب خوراکی آن ناقص و متغیر است. در مایعات و بافت های بدن غیر فعال شده ولی در خون به مدت شش ساعت فعال باقی میماند. نیمه عمر آن تقریباً ۹۰ دقیقه است. دفع آن از طریق کلیه و مدفوع می باشد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
در صورت وجود انفیلتراسیون سلولی،تومور مغز استخوان و سابقه درمان با داروهای سمیبرای سلول یا پرتودرمانی طی ۴-۳ هفته قبل از مصرف ملفالان، دارو یا احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی
نوتروپنی یا عفونت و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع این دارو است.

▪ تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف این دارو باید بر اساس نیاز های فردی هر بیمار و مبتنی بر پاسخ های بالینی و میزان کاهش فعالیت مغز استخوان، به خصوص به علت جذب غیر قابل اطمینان ملفالان، تنظیم شود.
▪ آشامیدن آب کافی و گاهی تجویز آلوپورینول به منظور جلوگیری از نفروپاتی در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم توصیه می شود. همچنین ممکن است قلیایی کردن ادرار نیز لازم شود.
▪ توصیه می شود که در صورت بروز لکوپنی، کاهش گلبول های سفید یا پلاکت ه خون درمان با ملفالان قطع شود. هنگامی که نتایج معاینات بالینی و آزمایشگاهی رضایت بخش گردید می توان درمان را ادامه داد.
مقدار مصرف
در مولتیپل میولوما مقدار mg/kg/day0/15 به مدت هفت روز مصرف می شود که یک دوره وقفه تجویز حداقل سه هفته ای به دنبال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg/day0/05 خواهد بود . در روش دیگر مقدار۰/۲۵ mg/kg/day برای چهار روز مصرف می شود که یک دوره استراحت ۴-۲ هفته ای به دنبال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day4-2 است. در روش سوم مصرف مقدار mg/m²/ day 7 یا mg/kg/day0/25 به مدت ۵ روز می باشد که هر ۶-۵ هفته یک بار تکرار می شود. تنظیم مقدار مصرف باید طوری باشد که حداقل اثر کاهنده گویچه های سفید و پلاکت ها بروز نماید. در درمان کارسینوم تخمدان mg/kg/day0/2 به مدت ۵ روز مصرف می شود که هر ۶-۴ هفته در صورت بازگشت تعداد سلول های خونی به مقدار طبیعی، تکرار می گردد.
▪ اشکال دارویی
Tablet : 2mg

پودر قابل تزریق اریولان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی