چطور باید به همسرم بفهمانم خیلی دوستش دارم

▪ بیشتر اهل تفریح باشید : تفریح و خوشگذرانی کردن می تواند یکی از بهترین راه های ابراز علاقه همسر شما باشد.به نوشته ی نمناک هیچ اشتباهی در این خواسته ی همسرتان وجود ندارد چون اوانتظار دارد بیشتر اوقات را با شما سپری کند. تفریح آن فرد را عاشق تر و خاص تر می سازد.
▪ نزدیک تر شدن : منظور از نزدیک تر شدن لمس کردن است با لمس کردن فرد میتواند مطلبی را به همسرش بگوید که هنگام صحبت قادر به انتقال ان نیست.
▪ نمایش عمومی عشق : یکی از راه های ابراز علاقه و نگرانی نمایش عمومی است. بسیاری افراد هستند که علاقه وعشق خود را روی شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند و محبت خود را به همسرشان نشان میدهند.
▪ گرفتن دست : دست گرفتن بعضی زوجین بسیار رمانتیک و قابل پرستش است چون این حالت عشق آنها را پررنگ تر میکند و این احساس را در بقیه ایجاد میکند که آنها احساس امنیت دارند و مراقب یکدیگر هستند. خانم ها میتوانند از روش های بالا برای ابراز علاقه به همسرشان استفاده کنند چون آقایان دوست دارند توجه و محبت زیاد خانم را ببینند و بدانند چقدر برای همسرشان مهم هستند.

چطور باید به همسرم بفهمانم خیلی دوستش دارم