چطور برای ورزش بیشتر در خود انگیزه ایجاد کنید

▪ به صورت ذهنی به ورزش نزدیک شوید:
مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه زیادی بین ذهن و فعالیت فیزیکی وجود دارد. در صورتی که از لحاظ ذهنی کاملا درگیر ورزش شود بیشتر از انجام آن احساس رضایت می‌کنیم.
در زمان انجام ورزش آگاهی خود را بالا ببرید. بهتر است بر روی تنفس خود تمرکز کنید. هر حرکتی که انجام می دهید بر روی آن تمرکز داشته باشید. به نکات مثبت این تجربه توجه کنید.
▪ شدت حرکات را تنظیم کنید:
در طول‌ هفته‌ ۱۵۰ ‌دقیقه ورزش با شدت متوسط یا ۷۵ ‌دقیقه ورزش با شدت زیاد داشته باشید. می توانید به تدریج شدت فعالیت را افزایش دهید و اگر دوست نداشتید دوباره به فعالیت با شدت متوسط ادامه‌ دهید.
▪ در فضای باز ورزش کنید:
در صورتی که ورزش در طبیعت و فضای باز انجام شود تاثیر بیشتری بر روی روحیه و ذهن خواهند داشت و از استرس بیشتر کاسته می‌شوند. ورزش کردن در فضای باز انگیزه برای انجام دوباره ورزش را نیز افزایش می‌دهد.
▪ به ورزش به عنوان یک تفریح نگاه کنید:
طوری که درباره ورزش با خودتان صحبت میکنید، می‌تواند حس شما به ورزشی را شکل دهد. به خودتان بگوید زمان بازی کردن است یا زمان گردش کردن است. ورزش را به یک تفریح در ذهن تبدیل کنید. اگر به ورزش به عنوان یک تفریح نگاه کنید و نه یک وظیفه حس بهتری نسبت به آن خواهید داشت.

چطور برای ورزش بیشتر در خود انگیزه ایجاد کنید