چطور تشخیص دهیم کفشی که میخریم دقیقا اندازه است یا نه

روش دو و نیم سانتی
این روش مخصوص کفش‌های پاشنه بلند کلاسیک است. در این روش وقتی همگام خرید کفش خود را پوشیده اید باید بتوانید پاشنه پای خود را به مقدار دو و نیم سانت از کفی داخل کفش جدا کنید بدون اینکه پا از کفش خارج شود. اگر این کار ممکن نبود کفش حتما پای شما را خواهد زد.
روش انگشت شست
کفش راحت کفشی است که بین نوک انگشت بزرگ پا و داخل نوک کفش به اندازه یک انگشت شست دست فاصله وجود داشته باشد تا انگشتان پا بتوانند آزاد حرکت کنند. شما زمانی که کفش را امتحان می‌کنید با فرو کردن انگشت شست دستتان داخل پنجه پا می‌توانید این نکته را آزمایش کنید و اگر این فاصله وجود نداشت کفش را نخرید.
روش چهار بعداز ظهر
شاید باور نکنید ولی سایز پای شما در طول شبانه روز تغییر می‌کند، این سایز در صبح کمترین و در عصر بیشترین مقدار را دارد. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند خرید کفش را در ساعات بعدازظهر که پاها در بزرگ ترین حالت خود قرار دارند انجام دهید تا بعدا کفش شما تنگ نباشد.

چطور تشخیص دهیم کفشی که میخریم دقیقا اندازه است یا نه