چطور می توانید بفهمید همسر خیانتکاری دارید یا نه

▪ آقای دکتر.خیانت به چه معناست و چه ابعادی دارد؟
خیانت می تواند شغلی، مالی و خانوادگی باشد و درواقع وقتی شخصی به تعهدات خود عمل نمیکند، به نوعی خیانت کرده است. در زندگی زناشویی، زن یا مرد زمانی که ببینند مورد بیوفایی و بی مهری قرار گرفته اند، احساس میکنند قربانی یک رابطه شده اند و به نوعی به آنها ظلم شده، اما میزان خیانت که من ترجیح می دهم نامش را بی مهری بگذارم هم بسیار مهم است. گاهی شخص ارسال یک پیام کوتاه را خیانت می داند و گاهی خوردن شام در رستوران نیز برای همسری یک خیانت بزرگ محسوب می شود و زمانی هم ممکن است ارتباط فراتر از این باشد. درواقع عمق بی مهری شمردن عمل طرف مقابل، به نگاه و طرز تفکر فرد بستگی دارد.
▪ یعنی این جامعه است که میزان بی مهری را مشخص میکند؟
بله، اگر یک مرد با زنی غیر از همسر خود در ارتباط باشد، از نگاه عموم خیانت محسوب می شود اما اگر همین مرد مدارکی را دال بر مشروع بودن رابطه اش به قانون گذار ارائه دهد، ازدواج دوم است و از نگاه قانون دیگر خیانت نیست در حالی که خانواده این رفتار را یک نوع خیانت می دانند. پس می توان گفت این جامعه و قانون یک جامعه است که میزان خیانت و بی مهری را مشخص میکند.
▪ چه عواملی دست به دست هم می دهند که این بی مهری اتفاق بیفتد؟
از نگاه من ۱۴ عامل میتوانند در فروپاشی زندگی مشترک نقش داشته باشند و نخستین و مهم ترین علت خیانت، حس تنوع طلبی است که در آقایان بیشتر از خانم ها دیده می شود. از بین رفتن عشق و محبت بین زوج، خودبخود باعث گرایش آنها به دیگری می شود. داشتن انتظارات و رفتارهای غیرمعقول که میتوانند در مسایل زناشویی و مادی باشند، بی تفاوتی در هیجان های ج.ن.س.ی از سوی یکی از طرفین و بی تفاوتی هنگام برقراری رابطه زناشویی و عقده های ج.ن.س.ی و رضایت نداشتن از رابطه هم میتوانند در بروز خیانت نقش عمده ای داشته باشند. انتقام جویی و رفتاری متقابل داشتن از دلایل دیگری هستند که باعث از هم پاشیده شدن کانون زندگی می شوند. از طرفی وقتی کسی فقط به دلیل مسایل مادی با شخصی ازدواج کند، اما قلب او با شریک زندگی اش نباشد احتمال خیانت وجود دارد. احساس ناامنی در رابطه یکی دیگر از دلایل ایجاد بی مهری است. مثلا زمانی که یکی از طرفین به دفعات به همسرش بگوید تو را ترک می کنم، حس ناامنی در او به وجود خواهد آمد. نبود نقاط مشترک در رفتار و ظاهر همسران نیز در بروز این امر موثر است. در بعضی موارد وجود یک بیماری جسمی در همسر انگیزه شروع یک رابطه جدید را به وجود می آورد و گاهی جلب توجه دیگران و خودی نشان دادن از دلایل بروز بی مهری در میان همسران است.
می توان گفت آقایان تنوع طلب ترند. ممکن است مردی فقط از روی هوس با زنی رابطه داشته باشد اما قلب و احساسش درگیر آن زن نشود به همین دلیل در صورت جدایی هم آسیب کمتری می بیند و به راحتی هم می تواند رابطه پنهانی را خاتمه بدهد.
▪ هنگام خیانت یا به قول شما بی مهری باید چشم ها را بست و به روی همسر خود نیاورد؟
چشم بستن بر خطای همسر، به میزان خیانت یا بی مهری بستگی دارد. مثلا شاید بتوان ارسال یک پیام کوتاه را نادیده گرفت اما چشم پوشی از هم بسترشدن همسر با شخص دیگر تقریبا ناممکن است. در بسیاری مواقع مرد دمدمی مزاجی نیست اما یک رابطه پنهانی را آغاز کرده است و باید علت را جستجو کرد تا مشکل حل شود.
▪ من پاسخ سوال قبلی را نگرفتم. هنگام روبرو شدن با خیانت باید چه کرد؟
میزان خیانت و شرایط زندگی شخص مهم است. گاهی جامعه و مکان زندگی و شرایط زندگی طوری است که زن نمی تواند همسر خیانتکار خود را رها کند و به اجبار تن به ادامه زندگی مشترکی می دهد که جز زجر و عذاب چیز دیگری ندارد اما گاهی شخص حمایت خانواده، شغل و شرایط مالی مناسبی دارد که در این موارد تحمل را پیشنهاد نمی کنم و معتقدم که زندگی با همسر دمدمی مزاج را باید رها کرد. البته روی یک نکته بسیار پافشاری می کنم؛ به هر رفتاری صفت خیانت ندهیم. باید در زندگی زناشویی بلند فکر کرد. در کنار هم بود و به هم عشق ورزید. هرگاه که فاصله قلب ها از هم زیاد شود، بی مهری این فاصله را پر خواهد کرد.

چطور می توانید بفهمید همسر خیانتکاری دارید یا نه