چه غذاهایی بخورید تا شکستگی استخوان زودتر جوش بخورد

یک انسان بالغ با فعالیت فیزیکی متوسط روزانه به ۲۵۰۰ کالری نیاز دارد که از طریق تغذیه تامین می‌شود، همین انسان در صورتی که دچار چند شکستگی شود میزان کالری مورد نیاز وی به ۶ هزار کالری افزایش خواهد یافت که باید آن را از طریق تغذیه تامین کرد.

مهم‌ترین ماده غذایی برای تامین کالری پروتئین‌ها هستند.
مصرف کم پروتئین‌ها باعث می‌شود که شکستگی ضعیف جوش بخورد و مدت جوش خوردن نیز طولانی شود.پروتئین‌ها باعث افزایش جذب کلسیم از روده و نیز افزایش نشستن کلسیم روی استخوان می‌شوند.یکی از مهم‌ترین مواد تشکیل دهنده پروتئین‌ها در این مورد لیزین نام دارد که در شیر کم چرب، ماهی، سویا و مخمرها وجود دارد.

چه غذاهایی بخورید تا شکستگی استخوان زودتر جوش بخورد