کپسول استراسیت عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
استراموستین در درمان کارسینومای پروستات مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
استراموستین یک آلیکه کننده ضعیف بوده و ممکن است در بیماران مقاوم به استروژن موثر باشد. اثر دیگر آن مهار تقسیم میتوز است . اثرات دیگر آن مهار تقسیم میتوز است. اثرات استروژنیک آن مشابه استرادیول است و از طریق تضعیف محور هیپوتالاموس – هیپوفیز سبب کاهش غلظت سرمی تستوسترون می شود.
▪ فارماکوکینتیک
جذب خوراکی آن ۷۵ در صد است. متابولیسم آن سریع بوده و در اثر عبور اولیه کبدی به استرادیول ( به مقدار جزئی )، استرون و نیتروژن موستارد هیدرولیز می شود. نیمه عمر آن در فاز نهایی ۲۰ ساعت است و دفع آن از طریق صفرا و مدفوع است.
▪ موارد منع مصرف
استراموستین در اختلالات ترومبوآمبولیک فعال ( انفارکتوس میوکارد، خونریزی مغزی ) و ترومبوفیلیت فعال، مگر در مواردی که خود تومور سبب عارضه ترومبوآمبولیک گردد، نباید مصرف شود.
▪ هشدارها
▪ در صورت وجود ترومبوفلبیت، سابقه درمان با استروژن، زیادی کلسیم خون و زخم معده باید با احتیاط مصرف شود.
▪ دارو یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود.
▪ هنگام مصرف دارو از مصرف شیر و سایر فراورده های لبنی و دارو های حاوی کلسیم خود داری شود.

عوارض جانبی
عارضه شایع استراموستین احتباس سدیم و مایعات ( تورم پاها ) است.

▪ تداخل دارویی
استراموسیون با داروهایی که سمیت کبدی ایجاد میکنند تداخل دارد.
نکات قابل توصیه
▪ مصرف یک دوره ۹۰-۳۰ روز برای ارزیابی اثر بخشی دارو کافی است. درمان با استراموستین ممکن است تا ظهور اثر مطلوب دارو ادامه یابد.
▪ گاهی اوقات برای رفع تهوع و استفراغ از فنوتیازین ها استفاده می شود ولی ممکن است شدت تهوع و استفراغ در بعضی از بیماران به حدی باشد که قطع درمان ضروری باشد.
▪ مقدار مصرف
در درمان کارسینومای پروستات به صورت خوراکی به میزان mg/m²/day 600 در سه مقدار منقسم ( یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا ) یا ( mg/kg/day16-10 ) در سه یا چهار مقدار منقسم ( یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا ) تجویز می شود.
▪ اشکال دارویی
Capsule : 140 mg

کپسول استراسیت عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی